Proces výměny plynové lahve

Výměna plynové lahve probíhá pomocí speciálního klíče zakoupeného v prodejním místě. Zakoupený klíč musí odpovídat dané plynové lahvi, kterou chce zákazník vyměnit. Klíč A umožní výměnu lahví 11kg, a klíč B pro změnu lahví 7,5kg.

Krok 1

key for key cage

Buy a key correspond to the kind of the gas cylinder you want to exchange,

Krok 2

gas key cage sticker

Najděte na zařízení řadu skříněk, odpovídající měněné lahvi.

Krok 3

gas key cage insert cylinder

Umístěte prázdnou láhev do skříňky. Následně použijte klíč k otevření zámku.

Krok 4

gas key cage move doors

Blokáda dveří se uvolní. Přesuňte dveře vpravo a prázdná láhev tím bude zajištěna před vytažením a Vy získáte přístup k plné lahvi

Krok 5

gas key cage pick up cylinder

Vyzvedněte plnou láhev

Další zákazník

gas key cage security between compartments

Nový zákazník může umístit prázdnou plynovou láhev ve skříňce, jež zůstala otevřená po předchozím zákazníku.