Co to je Key Cage?

Key Cage prochází momentálně patentovým procesem, jedná se o zařízení, plně mechanické, bez jakékoliv elektroniky. Umožňuje samoobslužnou výměnu plynových lahví, pomocí dříve zakoupeného mechanického klíče. Během tohoto procesu není nutná přítomnost školeného personálu.

Aktuálně využívané systémy

Dosavadní systémy byly založeny na klasických klecích, do nichž má přístup pouze proškolený pracovník prodejny. V souvislosti s tím, byl proces nákupu komplikovaný a časově náročný. Navíc přítomnost obsluhy vytvářela množství problémů, z nichž hlavním byly náklady na pracovníka.

Jiným dostupným řešením jsou plně automatizovaná, elektromechanická samoobslužná zařízení - Gas Cylinder Vending. Stanoví alternativu tradičních klecí a umožňují výměnu plynových lahví bez přítomnosti obsluhy. Zákazník sám provede platbu v zařízení. Následně vestavěný počítač umožní zákazníkovi dokončit proces výměny plynové lahve. Gas Cylinder Vending nabízí velké množství výhod, jako jsou např. možnost změny cen on-line, optimalizace nákladů na logistiku, vzdálený monitoring atd.

Stroj Key Cage, který je patentovaným strojem, je řešením, které lze díky své funkčnosti a ceně umístit mezi tradiční klec a automatizaci lahví.

gas key cage high res

Obchodní model

Key Cage umožňuje vytvoření úplně nového obchodního modelu. Key Cage jsou instalovány na parkovištích, v prostorách čerpacích stanic, před supermarkety a jinými obchodními místy. Chce-li zákazník využít zařízení, musí nejprve v obchodním místě u nějž je umístěn Key Cage, zakoupit odpovídající klíč. V nabídce jsou různé klíče, v různých cenách. Každý typ klíče odpovídá jiné nabídce výměny plynových lahví. Např. zákazník, jež má 11 kg plynovou láhev kupuje klíč A v daném obchodním místě. Následně se s tímto klíčem vydá k zařízení s prázdnou láhví a pomocí klíče vymění tuto prázdnou láhev za plnou. Tento postup nevyžaduje účast pracovníka obchodního místa a je plně samoobslužný.

Účast obchodu v prodeji klíče umožňuje regulovat ceny plynu během výměny lahví a tím samým i ponechání provize obchodníkovi. Tento systém nevytváří žádné náklady spojené s obsluhou zařízení ze strany personálu obchodu.