Czym jest Key Cage?

Key Cage obecnie będący w trakcie procesu patentowania, jest urządzeniem w całości mechanicznym, bez jakiegokolwiek elementu elektronicznego. Pozwala na samodzielną wymianę butli gazowych przy użyciu wcześniej zakupionego klucza mechanicznego. Operacja ta nie wymaga udziału przeszkolonego personelu.

Rozwiązania obecne na rynku

Dotychczasowe rozwiązania opierały się na tradycyjnych klatkach, do których dostęp miał przeszkolony pracownik punktu handlowego. W związku z udziałem personelu, proces zakupu był skomplikowany i czasochłonny. Udział pracownika sklepu generował szereg problemów, w tym przede wszystkim stanowił koszt.

Innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami są w pełni zautomatyzowane, elektro-mechaniczne urządzenia samoobsługowe – Gas Cylinder Vending. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych klatek i pozwalają na wymianę butli gazowych bez udziału personelu. Klient samodzielnie dokonuje zapłaty przy urządzeniu. Następnie wbudowany komputer umożliwia klientowi dokonanie procesu wymiany butli. Gas Cylinder Vending są rozwiązaniem generującym szereg korzyści, jak np. możliwość zmiany cen on-line, optymalizację kosztów logistyki, zdalny monitoring etc.

Key Cage jest rozwiązaniem oczekującym na przyznanie patentu, które zarówno ze względu na funkcjonalność jak i cenę można uplasować pomiędzy tradycyjną klatką i butlomatem.

_Gas Key Cage

Model biznesowy

Key Cage pozwala na zbudowanie zupełnie nowego modelu biznesowego. Key Cage instalowane jest na parkingach, w przestrzeniach przed stacjami paliw, przed supermarketami i innymi punktami handlowymi. Aby skorzystać z urządzenia, klient musi w punkcie handlowym, na terenie którego zainstalowany jest Key Cage, kupić odpowiedni klucz. Klucze występują w kilku rodzajach i w różnych cenach. Każdy rodzaj określa inny rodzaj wymienianej butli. Dla przykładu: klient posiadający butlę 11kg dokonuje zakupu klucza A w określonej przez punkt handlowy cenie. Następnie, posiadając klucz, udaje się do urządzenia z pustą butlą i przy pomocy klucza może dokonać wymiany butli pustej na pełną. Proces ten nie wymaga udziału pracownika punktu handlowego i odbywa się w całości samoobsługowo przez klienta.

Zaangażowanie punktu handlowego w sprzedaż klucza pozwala na zarządzanie ceną gazu przy wymianie butli i tym samym pozostawienie dla punktu handlowego prowizji od sprzedaży. Model ten nie generuje kosztów związanych z obsługą urządzenia przez personel.