Čo to je Key Cage?

Key Cage prechádza momentálne patentovým procesom, jedná sa o zariadenie, plne mechanické, bez akejkoľvek elektroniky. Umožňuje samoobslužnú výmenu plynových fliaš, pomocou skôr zakúpeného mechanického kľúča. Počas tohto procesu nie je nutná prítomnosť školeného personálu.

Aktuálne využívané systémy

Doterajšie systémy boli založené na klasických klietkach, do ktorých má prístup len preškolený pracovník predajne. V súvislosti s tým, bol proces nákupu komplikovaný a časovo náročný. Navyše prítomnosť obsluhy vytvárala množstvo problémov, a medzi tie hlavné patrili aj náklady na pracovníka.

Iným dostupným riešením sú plne automatizované, elektromechanické samoobslužné zariadenia - Gas Cylinder Vending. Stanovia alternatívu tradičných klietok a umožňujú výmenu plynových fliaš bez prítomnosti obsluhy. Zákazník sám vykonáva platbu v zariadení. Následne vstavaný počítač umožní zákazníkovi dokončiť proces výmeny plynovej fľaše. Gas Cylinder Vending ponúka veľké množstvo výhod, ako sú napr. možnosť zmeny cien on-line, optimalizácia nákladov na logistiku, vzdialený monitoring, atď.

Stroj Key Cage, ktorý je patentom, je riešením, ktoré možno klasifikovať medzi tradičnými klietkami a používaním dávkovača na plynové fľaše kvôli jeho funkčnosti a cene.

gas key cage high res

Obchodný model

Key Cage umožňuje vytvorenie úplne nového obchodného modelu. Key Cage sú inštalované na parkoviskách, v priestoroch čerpacích staníc, pred supermarketmi a inými obchodnými miestami. Ak chce zákazník použiť toto zariadenie, musí si najprv v obchodnom mieste, v ktorom je umiestnený Key Cage, zakúpiť vhodný kľúč. V ponuke sú rôzne kľúče, v rôznych cenách. Každý typ kľúča zodpovedá inej ponuke pri výmene plynových fliaš. Napr. zákazník, ktorý má 11 kg plynovú fľašu kupuje kľúč A v danom obchodnom mieste. Následne s týmto kľúčom prejde k zariadeniu s prázdnou fľašou a pomocou kľúča vymení túto prázdnu fľašu za plnú. Tento postup nevyžaduje účasť pracovníka obchodného miesta a je plne samoobslužný.

Účasť obchodu v predaji kľúča umožňuje regulovať ceny plynu počas výmeny fliaš a tým samým aj ponechanie provízie obchodníkovi. Tento systém nevytvára žiadne náklady spojené s obsluhou zariadenia zo strany personálu obchodu.