Proces výmeny plynovej fľaše

Výmena plynovej fľaše prebieha pomocou špeciálneho kľúča zakúpeného v predajnom mieste. Zakúpený kľúč musí zodpovedať danej plynovej fľaši, ktorú chce zákazník vymeniť. Kľúč A umožní výmenu fliaš 11kg, a kľúč B je vhodný na zmenu fliaš 7,5kg.

Krok 1

key for key cage

Kúpte si kľúč vhodný pre plynovú fľašu, ktorú chcete vymeniť.

Krok 2

gas key cage sticker

Nájdite na zariadení rad skriniek, ktoré sú vhodné pre menenú fľašu.

Krok 3

gas key cage insert cylinder

Umiestnite prázdnu fľašu do skrinky. Následne použite kľúč na otvorenie zámku.

Krok 4

gas key cage move doors

The blockade securing the door is released and the door may now be moved, thereby securing the deposited cylinder and opening access to the full cylinder.

Krok 5

gas key cage pick up cylinder

Vyzdvihnite si plnú fľašu

Ďalší zákazník

gas key cage security between compartments

Nový zákazník môže umiestniť prázdnu plynovú fľašu v skrinke, ktorá zostala otvorená po predchádzajúcom zákazníkovi.