Technologia IoT - Internet Of Things

GasKeyCage może działać w sieci IoT - systemie wzajemnie powiązanych obiektów z możliwością przesyłania danych bez ingerencji człowieka. Moduły IoT wbudowane w Gas Key Cage zapewniają stały zdalny monitoring jego zawartości. Dzięki zintegrowanym modułom loT zasilanym bateryjnie całe rozwiązanie pozostaje bezprzewodowe i nie wymaga podłączenia zasilania. Od teraz, jako urządzenie IoT, Gas Key Cage może zaoferować dodatkową funkcjonalność opisaną poniżej.

Gas Key Cage z IoT

Gas Key Cage z funkcją IoT oferuje niezwykłe funkcje, takie jak:

 • możliwość bezprzewodowego pobierania danych z dowolnego urządzenia,
 • możliwość analizy danych,
 • możliwość reagowania na zdarzenia (np. puste urządzenie)

Dzięki temu zarówno dystrybutor, jak i retailer mogą zoptymalizować koszty logistyczne, zapewnić dostępność butli gazowych w urządzeniu i lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów.

remote
Zrzut ekranu 2020-06-5 o 10.20.18

Główne korzyści

 • dla sprzedawców zdalny monitoring sprzedaży realizowanej na urządzeniach:
  • rzeczywisty czas wydania butli, który może się różnić od czasu zakupu klucza,
  • powiadomienie o pustym urządzeniu (automatyczne zamówienie)
  • ostrzeżenie o awarii urządzenia
 • dla dostawcy gazu zdalny monitoring urządzeń znajdujących się w dużej odległości od rozlewni. Możliwość weryfikacji w każdym urządzeniu:
  • ilość pełnych/pustych butli
  • historii dostaw
  • ostrzeżeń o awarii
  • danych dotyczących zachowania klientów końcowych
  • optymalizacji kosztów logistyki
   • ilość i typ butli
   • trasa dostawy